2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
friends@centrum
Atestácia

Dobrý večer,
chcela by som sa spýtať, či učiteľovi 2.stupňa ZŠ,ktorý vykonal 1.atestáciu v kategórii učiteľ a v podkategórii učiteľ 2.stupňa bude platiť 1.atestácia aj vtedy, ak bude učiť len na 1.stupni predmety svojej aprobácie ( napr. matematiku, slovenský jazyk), na 2.stupni ZŠ už nebude učiť. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Atestácia

Áno, zákon č. 317/2009 Z. z. bol novelizovaný naposledy zákonom č. 188/2015 Z. z., konkrétne §49, ods. 7. Prechodné ustanovenia - § 61d upresňujú, že od 1. 9. 2015 sa uplatňuje novelizovaný § 49, ods. 7 aj v prípade, že do 31. 8. sa postupovalo podľa zákona platného pred poslednou novelou, čo v praxi znamená, ak atestáciu vykonanú v inej podkategúrii riaditeľ neuznal, od 1. 9. ju musí uznať, ak sú splnené kvalifikačné predpoklady. Ak by neučil predmety svojej aprobácie, je zaradený do 9. platovej triedy.