2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
martin222
atestácia

Dobrý deň,

pani Pavlíková, chcem sa opýtať na jednu otázku ktorá mi nie je jasná. Aký je rozdiel medzi kvalifikačnou skúškou a atestačnou skúškou? Je to iba starý názov, alebo sú to dve rozdielne veci.
A druhá otázka pokiaľ som si nechal uplatniť 30 kreditov u zamestnávateľa, môžem ich použiť aj keď budem chcieť nastúpiť na predatestačné štúdium, alebo musím získať nových 30 kreditov.

Za odpoveď veľmi pekne ďakujem.

Maria Pavlikova
Atestácia

Pojem kvalifikačná skúška sa používal v zákonoch do 31. 10. 2009. Zákonom č. 317/2009 Z. z. sa zaviedol pojem atestácia. V súčasnosti sa v praxi často aj naďalej hovorí kvalifikačná skúška, ale to nevadí. Ich hodnota je rovnaká - ak ste kvalifikovaný a máte jednu z nich, postupujete do vyššej platovej triedy.
Ak ste kontinuálnym vzdelávaním získali 30 kreditov a prihlásili ste sa na predatestačné vzdelávanie a po jeho absolvovaní vykonáte atestáciu (prvú alebo druhú) predložíte osvedčenie o absolvovanom predatestačnom vzdelávaní a vykonaní atestácie, zamestnávateľ Vám odoberie 30 kreditov a aj kreditový príplatok a zaradí Vás do vyššej platovej triedy. Pozrite § 50 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. Keby ste neabsolvovali predatestačné vzdelávanie potrebovali by ste 60 kreditov pred vykonaním atestácie.