2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
katkab1912
Atestacia

Dobrý deň pani Pavlíková

Mám na Vás dve otázky.
1. Moja aprobácia je slovenský jazyk a etická výchova. Urobila som si druhú atestáciu z predmetu etická výchova. Tento rok ju nebudem mať v úväzku. Preto sa chcem opýtať, či môžem byť aj napriek tomu zaradená do 12tej platovej triedy a keď nie, koľko hodín ju musím mať v úväzku, aby mi to platilo.

2. Môže riaditeľ školy zamestnať na post vychovávateľa nekvalifikovanú pracovnú silu?

Za odpoveď Vám vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Atestácia

Vykonaná atestácia v súlade s § 49 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. platí len pre kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca, pre ktorú spĺňa kvalifikačný predpoklad. Ak máte úväzok 23 hodín, aby ste splnili kvalifikačnú požiadavku podľa § 7 ods. 3 zákona č. 317/2009 Z. z., musíme učiť predmety svojej aprobácie v rozsahu 11 hodín a vtedy môžete byť zaradená do 12. platovej triedy ako učiteľ s druhou atestáciou. Podľa môjho názoru pre splnenie kvalifikačnej požiadavky sa započítajú aj hodiny slovenského jazyka, na ktorý spĺňate kvalifikačný predpoklad.