3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
judit99
atestácia-funkcia

Dobrý deň,
môže sa zamestnanec, ktorý má: úplné stredné odborné vzdelanie, odbor kuchár, toho času majster OV,
ukončenú Vysokú školu II. stupňa-sociálna práca, teraz študuje VŠ II stupňa, študijný program" Učiteľstvo ekonomických predmetov, študijný odbor: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, uchádzať o funkciu riaditeľa školy ak má I. atestáciu ako stupeň dosiahnutého vzdelania stredoškolské, kategória majster odb. výchovy čiže ÚSO s I. atestáciou, alebo má mať na výkon uvedenej funkcie I. atestáciu ako stupeň dos. vzdelania: VŠ vzdelanie II stupeň, a kategória: učiteľ.

Maria Pavlikova
Atestácia - funkcia

Vedúci zamestnanec, teda aj riaditeľ školy musí v súlade s § 34 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z. spĺňať kvalifikačné predpoklady na výkon svojej činnosti v príslušnej kategórii, mať vykonanú prvú atestáciu a päť rokov pedagogickej praxe. Na činnosť majstra odbornej výchovy je plnením kvalifikačného predpokladu v súlade s § 7 ods. 2 písm. c) uvedeného zákona aj úplné stredné odborné vzdelanie a vyučenie v príslušnom učebnom odbore. Váš zamestnanec všetky kritériá spĺňa a môže sa uchádzať o funkciu riaditeľa školy.

judit99
atestácia-funkcia

Ďakujem pekne za odpoveď