2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Michaela Cabalo...
Bc

Dobrý deň ,

mám vyštudovaný bc. v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy. Momentálne pracujem v MŠ na pozícií pedagogický asistent. Nakoľko ma práca nadchla ale som si vedomá že projekt je len na dva roky , chcela by som robiť v škd ako vychovávateľka. A medzičasom od septembra doštudovať Mgr. Učiteľstvo techniky a následne si spraviť rozširujúce aby som mohla byť učiteľkou 1.stupňa. Otázka je či môžem pracovať s aktuálnym vzdelaním na pozícií vychovávateľka keď projekt skončí ? Za ochotu a odpoveď vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Bc.

Kvalifikačné predpoklady na činnosť vychovávateľky školského klubu detí sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., V prílohe č. 3, 1. diel oddiel B v 8. bode je uvedené Vaše doterajšie vzdelanie. Na základe toho možno konštatovať, že ste kvalifikovaná vychovávateľka (aj asistentka) školského klubu detí na úrovni vysokoškolského vzdelania prvého stupňa.