2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Eva Moravcová
beba

Dobrý deň prajem p. Pavlíková,
prosím o Váš názor, či zamestnávateľ postupoval správne pri určovaní rokov odbornej praxe.
V školstve pracujem od 1.12.1991. Mala som ukončené SŠ vzdelanie G.Bola som zaradená v 7. PT.v rámci metodického oddelenia Školskej správy. Z organizačných dôvodov ma preradili v roku 1994 na PPP ako hosp. admin. pracovníčku.
Od 1.2.1996 som začala vykonávať odbornú činnosť na úseku výchovného poradenstva. Stále som bola zaradená v 7.PT. Od roku 1998 mi rozdelili platové zaradenie na 0,5 adm. pracovník (7.PT) a 0,5 odb. činnosť VP (9.PT), v každej PT som mala rôzny počet rokov odbornej praxe. Počas môjho pracovného zaradenia sme menili viackrát zriaďovateľov a vždy sa mi opätovne prepočítavali roky odbornej i neodbornej praxe.V roku 2002 ma zaradili len do 9.PT, ale odpočítali mi už po druhý krát 3 roky praxe. V roku 2004 som dostala s novým zriaďovateľom novú pracovnú zmluvu ako hosp.administr. pracovníčka, ale s náplňou aj pre samostatnú odbornú činnosť. V roku 2004 z vlastnej iniciatívy som začala VŠ - sociálna práca, po ukončení Bc. som bola stále v 9.PT ale tri roky praxe mi akoby vrátili -pripočítali - vykonávala som činnosť na úseku VP. Absolvovaním II. st. VŠ - sociálna práca 04/2009 ma opäť nový zamestnávateľ (stále pracujem v tej istej organizácii, len sa všetko mení legislatívne) ma zaradil do 12.PT ako samostatného odborného zamestnanca na PPP. Ešte v auguste t.r. som mala všetku odbornú prax v počte 35 rokov a nejaké dni, ale vzhľadom na personálne zmeny vo vedení nášho zariadenia bola vykonaná kontrola zriaďovateľom a mne bolo oznámené, že mám zle vypočítané roky praxe, hoci tí istí zamestnanci vykonávajúci kontrolu v roku 2010 zhodnotili moje zaradenie a roky praxe bez závad.
T.č. mám VŠ II. st. sociálna práca - som zaradená ako sociálny pedagóg v CPPPaP s II. atestáciou, mám ukončené špecializačné vzdelanie výchovné poradenstvo, ktoré som aj po jeho úspešnom absolvovaní lektorovala. Do odchodu na st.dôchodok mi chýba 10 mesiacov a od 1.9.2019 mám priznaných 9 rokov praxe a 61 dní. To skutočne môže niekto spochybniť odbornosť všetkých tých ľudí, ktorí mi priznávali roky praxe počas predchádzajúcich takmer 30 rokov práce v školstve?
Ďakujem za akúkoľvek odpoveď.

Maria Pavlikova
beba

Napísali ste podrobne Vašu prax, ale ja nie som kompetentná to posúdiť. Ospravedlňujem sa, skúste sa obrátiť na zamestnávateľa so žiadosťou o znovuposúdenie Vašej praxe a ak nebudete s ich stanoviskom spokojná, tak sa obráťte na zriaďovateľa CPPPaP, na jeho kontrolóra, predpokladám na okresnom úrade v sídle kraja.