2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Romana Gonšenicová
Česká vysoká škola

Dobrý deň,

Chcela by som sa opýtať, či keď ma učiteľ vyštudovanú vysokú školu, odbor učiteľstvo akademických predmetov v kombinácii v zahraničí, konkrétne v Čechách, je pre to, aby mohol učiť nazákladnej alebo strednej škole na Slovensku potrebné urobiť štátne skúšky zo slovenského jazyka, alebo stačí maturita. Prípadne či sú pre takúto prácu potrebné ešte iné certifikáty.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Česká vysoká škola

Každé ukončené vzdelanie v zahraničí je potrebné na MŠ SR na stredisku pre uznávanie dokladov dať posúdiť akému vzdelaniu na Slovensku zodpovedá. Ak je to učiteľ, ktorý vykonal maturitnú skúšku na slovenskej strednej škole a vysokú školu absolvoval v zahraničí, stačí predložiť maturitné vysvedčenie. Ak je však občan zo zahraničia, je potrebné dokladovať ovládanie slovenského jazyka štátnou skúškou na slovenskej vysokej škole (§ 11 zákona č. 317/2009 Z. z).