3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Livia Hodermaska
Cestovné

Dobrý deň!
Chcem sa spýtať ako je to s preplatením cestovných nákladov ak sa zúčastňujem na kontinuálnom vzdelávaní. Môj zriaďovateľ mi vyhovel účasti na kont.vzdelávaní, ale mi oznámil, že moju účasť odo mňa nepožadoval, tak mi nebude nič preplatené.
Máme sa vzdelávať, zbierať kredity a potom sa k tomu takto postaví.
Moje vzdelávanie som si vybrala sama na základe ponukového katalógu detaš.pracovisko Košice. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Všetko je legálne.
Nerozumiem tomu, pretože v oznámení, kt. mi doručil je, že z vlastného rozhodnutia som si vybrala vzdelávanie. Veď sa týka presne prac.pozície kt. vykonávam (vychovávateľka ŠKD). Má mi on vyberať akých vzdelávaní sa mám zúčastňovať a potom mi bude všetko prelatené?
Ďakujem za odpoveď.

Nicole
Cestovné

V zákone č. 317/2009 v § 54 sa hovorí toto:
§ 54
(1) Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s
náhradou funkčného platu v rozsahu
a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa tohto
zákona,
b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie.

Maria Pavlikova
Cestovmé

Pre úplnosť dodávam, že § 54 zákona č. 317/2009 Z. z. má aj písm. c) ďalších päť pracovných dní na účasť na funkčnom vzdelávaní alebo na funkčnom inovačnom vzdelávaní, ak ide o vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca.
Problém z prvej ptázky Vám nevyriešime, všetky vzdelávania sú legálne. To si musíte vyriešiť u zamestnávateľa. Ak Vaše vzdelávanie je zaradené v pláne kontinuálneho vzdelávania, máte nárok na poskytnutie pracovného voľna v súlade s § 54 zákona č. 317/2009 Z. z. každoročne. Preplácanie cestovného je problematické, pretože to nie je služobná cesta, na ktorú Vás vyslal zamestnávateľ. Niektorí zamestnávatelia to preplácajú, ale kontrola to hodnotí ako neoprávnené a neefektívne vynaložené finančné prostriedky.