3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Iveta Ihnátová
Čiastočný úväzok

Dobrý deň,
máme učiteľa na čiastočný úväzok, ktorý bude robiť uvádzajúceho pedagóga, patrí mu príplatok za uvádzanie len podľa úväzku a lebo plná časť ako pri triednictve.
ďakujem

Maria Pavlikova
Čiastočný úväzok

Podľa v súčasnosti platného zákona č. 553/2003 patrí plat a príplatky určené mesačnou sumou pri kratšom pracovnom čase v pomernej výške zodpovedajúcej dĺžke dohodnutého pracovného času okrem príplatku podľa § 13b ods. 1 uvedeného zákona, t, j. príplatku za triednictvo. Príplatok uvádzajúceho zamestnanca sa teda kráti podľa úväzku.

Iveta Ihnátová
Ďakujem

Ďakujem