5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Maggda
ČISTÁ MZDA + KRÁTENIE DOVOLENKY + NOVÝ PRACOVNÝ POMER

Dobrý večer prajem, prosím približne aká suma by mala prísť zamestnancovi na účet ak jeho funkčný plat je 1006 EUR. Počítam správne ak mi to vyšlo 843,73 €.

Na koľko dní dovolenky na zotavenie má zamestnanec nárok za rok 2020 ak z neho neodpracuje 114 dní?
Kráti sa mu dovolenka takto: za prvých neodrobených 100 dní --- 45/12 = 3,75 dňa
Za ďaľších neodrobených 14 dní ---- 14/21 *3,75 = 2,5 dňa
Čiže mu vzniká nárok za odpracované dni na 45- 7,25 dňa = 37,5 dňa

Je možné počas čerpania dovolenky u jedného zamestnávateľa pracovať u iného zamestnávateľa?

Ďakujem za odpoveď

Magda

Maggda
Krátenie dovolenky

Ešte prosím ak bude pracovný pomer zamestnanca ukončený k 31.8.2020, počíta sa zamestnancovi, akoby odpracoval aj júl a august ak počas nich bude čerpať dovolenku? Alebo treba zamestnancovi júl a august zarátať do neodrobených dní?

ďakujem Magda

Maria Pavlikova
Krátenie dovolenky

Zamestnancovi vzniká nárok na dovolenku za kalendárny rok v súlade s § 101 Zákonníka práce, ak odpracoval aspoň 60 dní. Následne sa mu môže dovolenka krátiť za neodpracované dni. Neviem koľkých zamestnancov sa Vaša otázka týka, ale ak zamestnanec ukončí pracovný pomer 31. 8. 2020, vznikne mu nárok, ak odpracoval 60 dní na 8/12 dovolenky. Ak za toto obdobie vymeškal 114 dní, kráti sa mu dovolenka v súlade s § 109 Zákonníka práce o 1/12 za 100 neodpracovaných dní. Druhú dvanástinu nekrátite, pretože v Zákonníku práce je uvedené za 21 neodpracovaných dní. 14 nie je 21. Dovolenka, ktorú bude čerpať sa do odpracovaných dní započíta, a to podľa § 144a ods. 1 písm. e) Zákonníka práce. Ak bude u Vás čerpať dovolenku, nie je vo Vašej kompetencii zisťovať, čo počas dovolenky robí a prečo.

Maggda
ZOSTATOK JE TEDA KOĽKO?

Dobrý deň prajem, zamestnanec odpracoval viac ako 60 dní (do konca júna to bude 93 dní). Budeme mu teda dovolenku krátiť? -- ak krátime má nárok na 41 dní?
Alebo mám vychádzať zo vzorca 8/12 dovolenky? AK počítam podľa vzorca vychádza to 30 dní, ktorý výpočet je teda správny? Prosím, mohli by ste bližšie špecifikovať, kedy sa použije ktorý spôsob výpočtu? Keby zamestnanec pracoval celý rok mal by 45 dní dovolenky.

Maria Pavlikova
Dovolenka

Ak viete, že zamestnanec bude končiť pracovný pomer 31. 8. 2020, bude mať, tak ako je to v § 101 Zákonníka práce uvedené, nárok na 8/12 dovolenky. Veď Vy nemôžete vedieť či bude inde zamestnaný a či bude mať nárok na dovolenku. Ak by počas pracovného pomeru do 31. 8. 2020 vymeškal 100 a viac pracovných dní, vtedy by ste mu krátili dovolenku tak ako som to uviedla v predchádzajúcej odpovedi. Ak nevymešká 100 a viac dní, má nárok na 30 dní dovolenky. Krátenie dovolenky podľa § 109 Zákonníka práce prichádza do úvahy, keď je zamestnanec u Vás v pracovnom pomere celý rok, ale pre uvedené dôvody v § 109 ZP neodpracuje 100 a viac dní, napr. je práceneschopný 114 dní, tak mu krátite dovolenku o 1/12. Nárok na dovolenku a jej krátenie sa posudzuje každý rok zvlášť. Ak by bol práceneschopný v roku 2019 45 dní a v roku 60 dní, nesčitujete dni a každý rok má nárok na celú dovolenku.