1 príspevok / 0 nový
Monika Mäsiarová
Členovia skúšobnej komisie II. atestácie pedagogických zamestnancov

Dobrý deň, prelistovala som niekoľko internetových stránok, ale nenašla som odpoveď, tak sa opäť obraciam s mojou otázkou na Vás. Nedávno som úspešne vykonala II. atestáciu z predmetu geografia, samozrejme pred 5-člennou komisiou. Veľmi by ma však zaujímalo, prečo sme v komisii mali aj skúšajúcu z metodického centra, ktorá má špecializáciu na chémiu a nie na geografiu. Dokonca jednej mojej kolegyni vypracovala aj oponentský posudok ku práci z geografie. Mne to pripadá úplne "scestné". Ja môžem vykonať atestáciu len z predmetu, na ktorý mám kvalifikačné predpoklady, ale skúšať ma môže osoba, ktorá na tento predmet nemá kvalifikačné predpoklady??? Učím už 19 rokov na strednej škole. To aj ja môžem skúšať na maturitách predmety, na ktoré nemám kvalifikáciu (napr. chémiu)? Doteraz som odskúšala už desiatky maturantov, samozrejme z predmetov, na ktoré mám kvalifikáciu. Ako je to teda pri zostavovaní skúšobných komisií na atestačné skúšky??? Ďakujem za odpoveď.