Čo robí mamička a čo ocko?

Októbrová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Človek a svet práce

Čo robí mamička a čo ocko?

Vzdelávacia oblasť

Človek a svet práce

Podoblasť

Užívateľské zručnosti

Výkonové štandardy:

  • Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu alebo materiálu.
  • Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj elementárne pracovné nástroje v dielni, či v záhrade.

Úloha:

Vyfarbi na obrázku len tie veci, ktoré má Maťko podať mamičke, keď vešia bielizeň, a ockovi, keď opravuje auto.

Stiahnite si dokument