1 príspevok / 0 nový
sofi1721
Cudzie jazyky a kultúry

Dobrý deň,
chcela by som sa informovať, či by som mala uplatnenie v školstve ako učiteľ predmetov dejepis a slovenský jazyk (prípadne iné) ak mám ukončený 2.stupeň UKF/Fakulta stredoeurópskych štúdií, štud.odbor Cudzie jazyky a kultúry, št.program Stredoeurópske areálové štúdiá. V septembri by som chcela nastúpiť na DPŠ UKF Nitra. (štátnicové predmety: Súčasná literárna veda a jazykoveda, Stredoeurópske literatúry, obhajobu štátnej skúšky som mala v anglickom jazyku.)
ďakujem za odpoveď