2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
signum
Dada

Dobrý deň, prosím o radu:

Do akej platovej triedy zaradím záujemkyňu o prácu vychovávateľky, ktorá má ukončené VŠ vzdelanie (Mgr.)
na Fakulte zdravotníctva a soc. práce?
Zaradíme ju do adaptačného vzdelávania na 2 roky a dáme jej podmienku získať kvalifikačný predpoklad, doplnenie vzdelania?
Do akej triedy bude zaradená po ukončení adaptačného vzdelávania?

Ďakujem!!!

Maria Pavlikova
Dada

Vaša záujemkyňa o prácu vychovávateľky je nekvalifikovaná. Dáte jej podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od prvého pracovného pomeru v školstve získať kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť vychovávateľky. Program adaptačného vzdelávania môžete vytvoriť tak, že do konca školského roka bude mať otvorenú hodinu a ukončí adaptačné vzdelávanie úspešne alebo neúspešne. Netreba ho naťahovať na dva roky. Ako začínajúcu ju zaradíte do 6 platovej triedy a následne po úspešnom ukončení adaptačného vzdelávania v súlade s § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. do 7. platovej triedy a budete sledovať proces získavania kvalifikačného predpokladu.