8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
kristina1996
ďalšie vzdelanie

dobrý deň,
mám vyštudovanú sociálnu pedagogiku a vychovávateľstvo, získaný titul mgr
aktuálne pracujem ako asistent učiteľa na špeciálnej škole
rada by som si doplnila vzdelanie, na základe ktorého by som mohla byť kvalifikovanou špeciálnou pedagogičkou a mohla by som na špeciálnej škole pôsobiť ako učiteľka

vedeli by ste mi prosím poradiť, či je postačujúce a vhodné podať si prihlášku len na magisterský študijný odbor špeciálna pedagogika na UK alebo je tiež potrebné DPŠ ?
vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď

LLýdia
Výchovný poradca

Dobrý deň,
môže byť majsterka OV s vysokoškolským vzdelaním Mgr. výchovnou poradkyňou ak absolvuje špecializačné vzdelávanie na MPC? Ak áno, ako sa jej zníži úväzok?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Výchovný poradca

Majster odbornej výchovy môže vykonávať činnosť výchovného poradcu a jeho úväzok sa stanoví s ohľadom na § 3 ods. 5, § 5 a prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 201/2019 Z. z.

mariia
Pedagóg / asistent

Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu, či a za akých predpokladov by som mohla pracovať ako učiteľ alebo asistent učiteľa. Mám vyštudovanú VŠ, odbor ekonomika a manažment podniku. Viem, že eventuálne by som mohla učiť predmety, z ktorých mám štátnice. Aké vzdelanie si ešte musím doplniť na prácu učiteľ / asistent učiteľa? Musím mať doplnené vzdelanie už v čase nástupu, alebo je možné začať pracovať aj bez neho? Študovala som aj legislatívu, ktorá sa odkazuje na mnoho paragrafov a doplnení, ale potrebovala by som skôr konkrétnu radu, na čo sa mám zamerať, aby som splnila podmienky.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Pedagóg / asistent

Na činnosť učiteľa ekonomických predmetov je potrebné absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium, ktorým získate kvalifikačné predpoklady na vyučovanie ekonomických predmetov. Na činnosť asistenta učiteľa rovnako DPŠ, ale pre pedagogických asistentov. Kvalifikačné predpoklady na jednotlivé pracovné činnosti sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v prílohe č. 1 a v prílohe č. 6. Ak by ste po prvýkrát nastúpili do školstva, DPŠ môžete absolvovať už v pracovnom pomere. Dajú Vám podmienku podľa § 83 ods.1 zákona č. 138/2019 Z. z. do štyroch rokov od vzniku pracovného pomeru získať kvalifikačný predpoklad.

mariia
Pedagóg / asistent

Veľmi pekne ďakujem za vysvetlenie

GabikaPaM
Rigorózna skúška

Overujem si zaradenie PZ do kariérového stupňa PZ s 1. atestáciou po novela zákona č. 138/2019. Rigorózna skúška v št. odbore Učiteľstvo a pedagogické vedy, vykonáva prácu šk. špeciálneho pedagóga 1 rok a pred tým prax 11 rokov ako pedagogický asistent. Môžme preradiť do 8.pl. tarify? ďakujem

Maria Pavlikova
Rigorózna skúška

Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou sa zaradí v súlade s § 30 ods. 1 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z., pedagogický zamestnanec, ktorý bol najmenej päť rokov zaradený v kariérovom stupni samostatný pedagogický zamestnanec a vykonal rigoróznu skúšku a obhájil rigoróznu prácu v študijnom odbore, ktorý súvisí s výkonom pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo podkategórii pedagogického zamestnanca. Ak splnil všetky podmienky, tak ho môžete zaradiť. Mne z Vašej otázky mi nie je nič jasné.