Darček pre mamičku

Májová aktivita pre deti v MŠ z oblasti umenie a kultúra

Darček pre mamičku

Oblasť

Umenie a kultúra - výtvarná výchova

Podoblasť

Výtvarné činnosti s tvarom na ploche

Výkonové štandardy:

 • Vystrihuje  časti obrázkov.
 • Spája časti obrázkov lepením.
 • Dotvára tvary kresbou a pomenuje výsledok.
 • Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar.

Úlohy:

 1. Priraďte mláďatá k mamičke.
 2. Spočítajte vajíčka v košíku a správny počet vyfarbite.
 3. Precvičujte rúčku dokresľovaním kuriatok..

Pomôcky:

 • nožnice,
 • vodové farby,
 • farebné pastelky,
 • jabĺčko, príp. zemiak na odtlačky,
 • lepidlo,
 • dierkovač,
 • špagát alebo šnúrka.

Opis aktivity:

 1. Ako prvé si vystrihnite škatuľku/košík s kvetmi.
 2. Potom si vyfarbite (vodovými farbami alebo farbičkami) jednotlivé časti: škatuľku/košík,  kvietky.
 3. Na vyfarbenú škatuľku/košík môžete odtlačiť pečiatky vyrezané z jabĺčka, príp. zo zemiaku.
 4. Po  vyschnutí  škatuľku/košík na vyznačených miestach zlepte.
 5. S pomocou dospelého urobte dierky a prevlečte špagátik (mašľu).
 6. Aby kvietky v škatuľke/košíku držali, môžete ich do škatuľky/košíka prilepiť.

Stiahnite si dokument