1 príspevok / 0 nový
Slávka Hrebíčková
delenie na skupiny v predmetoch fyzika a chémia

Dobrý deň,
chcela by som Vás poprosiť o radu. Po uskutočnení komplexnej inšpekcie na našej škole nám bolo uložené opatrenie akceptovať štátny vzdelávací program v súvislosti s delením žiakov na skupiny v predmetoch fyzika a chémia v súlade s príslušnými vzdelávacími štandardmi (§7 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z.) Na udelené opatrenie sme poslali žiadosť o prehodnotenie porušenia s odvolaním sa na paragraf §15 ods. 1 vyhlášky č. 320/2008, kde žiadny právny predpis nestanovuje počet žiakov, pri ktorom sa má trieda deliť na skupiny v predmetoch chémia a fyzika. Odvolanie nám bolo zamietnuté tým, že sme povinný akceptovať štátny vzdelávací program. Stačí, ak si sami stanovíme v školskom vzdelávacom programe hranicu počtu žiakov, pri ktorej budeme žiakov deliť na skupiny? Sme základná škola, týka sa to ISCED 2. V inovovanom štátnom programe táto povinnosť neexistuje. Existuje nejaké východisko z tejto situácie. V triedach máme počet žiakov 18 - 20.
Ďakujem za odpoveď.