1 príspevok / 0 nový
Bibiana Bajusova
Dĺžka adaptačného vzdelávanie psychológa v poradni

Dobrý deň,

nastúpila som do CŠPP ako psychológ po ukončení štúdia na VŠ. Adaptačné vzdelávanie mi poskytuje CPPPaP, keďže v mojom CŠPP psychológ nie je. Táto skutočnosť je odsúhlasená KŠÚ, pod ktorý spadajú obe organizácie. Adaptačné vzdelávanie poskytuje CPPPaP na základe Dohody o poskytnutí adaptačného vzdelávania. Keďže poskytovateľ trvá na fyzickej prítomnosti v ich organizácii, a ja nemôžem vykonávať prácu na svojom pracovisku, chcem sa opýtať, či je to jediná možnosť. Ďalšia otázka sa týka dĺžky adaptačného vzdelávania, keďže vo vyhláške 445/2009 to nie je jednoznačne určené, a poskytovateľ nástojí na 60 pracovných dňoch v prítomnosti uvádzajúceho psychológa (tých 60 dní sa potom predĺžuje o dni jeho neprítomnosti - PN, dovolenka....). Ďakujem. BB