1 príspevok / 0 nový
Tatiana Bollová
Do akej platovej triedy patrím po 1.atestacii?