8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Tatiana Matuchová
doba neurčitá, neplnenie kvalifikačného predpokadu

Dobrý deň, má otázku. Modelová situácia

Zamestnanec nastúpil do PP od 1.9.2019 na strednú školu ako učiteľ na dobu určitú. Doba určitá končí 31.08.2021. Zatiaľ si nedoplnil kvalifikáciu nespĺňa kvalifikačný predpoklad (je v platovej triede 6)

Od 01.09.2021 už musí ísť doba neurčitá.

Ak ho dám na dobu neurčitú a do 31.08.2023 nesplní kvalifikačný predpoklad (§83 zákona 138/2019):
a) ukončujem pracovný pomer? Môžem? na základe akého § akého zákona?
b) neukončujem pracovný pomer, zamestnanec nebude kvalifikovaný (§83 ods. 5) nebude zaradený do kariérového stupňa a bude v platovej triede 6 (na platovom dekréte bude mať že je v triede 6 a nie je zaradený do kariérového stupňa) a dám mu oznámenie o neplnení kvalifikačného predpokladu

Čo z týchto možností a) a b) môžem spraviť? prípadne ešte niečo iné?

Ďalšia otázka. Ak si doplní kvalifikačný predpoklad na iný predmet než na ten, na ktorý sme ho prijali, môžem mu urobiť po tých 4 rokoch dohodu o zmene pracovnej zmluvy ako učiteľa predmetu, na ktorý si doplnil kvalifikáciu a bude potom zaradený do kariérových stupňov a bude kvalifikovaný?

Ďakujem veľmi pekne za odpovede

Maria Pavlikova
doba neurčitá, neplnenie kvalifikačného predpokladu

Vo Vašej otázke mám určité nejasnosti. Nepíšete, či ide o prvý pracovný pomer, nepíšete, aké má vzdelanie a či ste mu dali podmienku podľa § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. a čo si má doplniť. Prečo dva roky, keď zákon uvádza štyri roky, prečo neuplatňujete § 83 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Do pracovnej zmluvy netreba písať aprobačné predmety, pretože potom nemôže učiť ani suplovať iné predmety. Prečo mu najprv chcete dať pracovný pomer na neurčitý čas a potom hľadať spôsob ukončenia tohto pracovného pomeru. Skúste mi to objasniť.

Tatiana Matuchová
doba neurčitá, neplnenie kvalifikačného predpokladu

Zamestnanec má prvý pracovný pomer.
Má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa na Katolíckej univerzite v Ružomberku v odbore katolícka teológia. V zahraničí študoval latinský jazyk, ktorý mu MŠVVaŠ neuznal. Začal pracovať od 01.09.2019 do zmluvy sme dali podmienku doplniť vzdelanie do 31.08.2021 (bol na dobu určitú). Zmluvu podpisovať keď bol ešte v platnosti zákon 317/2019.
Toho času dokončil PhD. v odbore katolícka teológia, v rámci toho urobil skúšku z latinského jazyka, čo nie je splnenie kvalifikačného predpokladu.
od 1.9.2021 by už mal ísť na neurčito. Môžem mu dať dobu neurčitú aj keď nespĺňa zatiaľ kvalifikačné predpoklady a zmeniť podmienku že si ich má podľa nového zákona splniť do 4 rokov? t. j. do 31.09.2023?
Alebo s ním musím ukončiť pracovný pomer kvôli nesplneniu kvalifikačného predpokladu?

Nechcem nič porušiť. Sme s ním ako škola spokojný no neplní kvalifikačný predpoklad. Preto hľadám možnosti predĺženia nie ukončenia.
Nechcem nič porušiť.

Tatiana Matuchová
doba neurčitá, neplnenie kvalifikačného predpokladu

Ja som ho neprijímala, nedávala som podmienky do pracovnej zmluvy, len som prebrala všetko po kolegyni, keď som sa vrátila z MD

Maria Pavlikova
doba neurčitá, neplnenie kvalifikačného predpokladu

Pracovná zmluva je platná aj keď je uvedený nejaký paragraf zo zrušeného zákona. Získanie kvalifikačného predpokladu nepatrí medzi povinné náležitosti pracovnej zmluvy. Napíšte mu list, kde vysvetlite, že konkrétny paragraf zo zákona č. 317/2009 bol v čase uzatvorenia pracovnej zmluvy neplatný a uveďte § 83 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. Môžete uviesť tiež, že ak nesplní kvalifikačný predpoklad do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v školstve, bude s ním skončený pracovný pomer pre neplnenie kvalifikačných predpokladov podľa § 63 ods. 1 písm. d) 1. bod Zákonníka práce.

Tatiana Matuchová
doba neurčitá, neplnenie kvalifikačného predpokladu

Dakujem
A mozem mu dat dobu neurcitu s touto podmienkou? Lebo zakonnik prace dovoluje dobu urcitu len na 2 roky (ta doba urcita ktoru ma uz konci)
Dakujem

Maria Pavlikova
doba neurčitá, neplnenie kvalifikačného predpokladu

Ak chcete zamestnanca ponechať v pracovnom pomere, inú možnosť ako pracovnú zmluvu, resp. dohodu o zmene pracovnej zmluvy uzavrieť na neurčitý čas.

Tatiana Matuchová
doba neurčitá, neplnenie kvalifikačného predpokladu

Dakujem velmi pekne za odpoved a pomoc :-)