2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
helenaka
Doba určitá u nepedagogických

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať. Zákon 317/2009 z.z platí len pre pedagogických zamestnancov? Zamestnávame kuchárky, tam neplatí § 11b ? pracovný pomer do 31.8.2015? Môžeme jej dať zmluvu len do 30.6.2016?
ďakujem

Maria Pavlikova
Doba určitá

Z názvu, ale i z celého obsahu zákona č. 317/2009 Z. z. vyplýva, že platí iba pre pedagogických zamestnancov, ktorých kategórie sú sumárne uvedené v § 12 a odborných zamestnancov, ktorých kategórie sú uvedené v § 19. Kuchárky do týchto kategórii nepatria a pracovnú zmluvu môžu mať uzatvorenú aj na takú dobu určitú, ktorú určil zamestnávateľ, teda aj do 30. 6. 2016.