17 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Meska
Dôchodca pri dovršení 65 rokov

Dobrý deň, chcem sa opýtať mám zamestnanca, ktorý 25.9.2021 dovŕšil vek 65 rokov a pracovnú zmluvu má uzavretú na dobu neurčitú...ako to riešiť? v škole pracuje od 4.9.2006
- keď chce ďalej ostať v pracovnom pomere?
- keby chcel skončiť?

Viem, že tam bola nejaká zmena od 1.1.2022 v zákonníku práce §63 ods. 1 písm. f/, ktorej účinnosť už bola pozastavená uznesením 539/2021 Z.z.
ako je to s tým odstupným, kedy má nárok a či má vôbec nárok a predĺžením zmluvy, či je potrebné ukončiť a urobiť novú zmluvu, či stačí dodatok ku zmluve?

Ďakujem veľmi pekne

Maria Pavlikova
Dôchodca pri dovŕšení 65 rokov

Na dôchodcu, ktorý 25. 9. 2021 dovŕšil vek 65 rokov sa uplatní § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 v prípade, že sa jedná o pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. V tomto okamihu nie je rozhodujúce či chce pracovať alebo či chce skončiť, skončí zo zákona, a to práve podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. V uvedenom paragrafe je uvedené, že mu pri skončení pracovného pomeru patrí odchodné aj odstupné ako pri skončení pracovného pomeru podľa § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Účinnosť § 63 ods. 1 písm. f) ZP bola pozastavená, ale tá sa neviaže na pedagogických zamestnancov. S Vašim zamestnancom skončíte pracovný pomer zo zákona. Ak by ste sa rozhodli ho opätovne prijať, uplatní sa § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Ak mu vyplatíte odstupné a následne ho príjmete do pracovného pomeru, nezabudnite na § 76 ods. 4 Zákonníka práce. Ak sa nejedná o pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, mali ste to jasne uviesť.

Meska
Dôchodca pri dovŕšení 65 rokov

Dobrý deň, ide o pedagogického zamestnanca...keď ukončím pracovný pomer so zamestnancom 31.8.2022 a uzavriem nový pracovný pomer od 1.9.2022 do 31.8.2023 neriešim odstupné dúfam...a po ukončení 31.8.2023 nemá nárok na odstupné nie? Ďakujem

Nika777
65 - odstupne

Dobrý den,

mala som podobný prípad, že 65 ročny chcel dalej robiť...tiež som si povedala, že načo na VUCke žiadať odstupné, ked im ho nasledne len vratim. Bolo mi povedane, že musim riadne ukončiť TPP a vyplatiť odstupne a odchodné. Zároven musim zverejniť vyberové konanie a až ked budem vedieť preukazať, že o to miesto ozaj nebol záujem, možem znova zamestnanť toho 65 ročneho na dobu určitu 1 rok.

Meska
65-odstupne

Dobrý deň,
ok, všetko chápem, len potom zverejniť môžem od 1.9.2022, nakoľko má zamestnanec zmluvu do 31.8.2022...a ako to spravím, keď už učiteľa potrebujem od 1.9.2022, veď to je cele zle...a odstupné vyplatím a potom vrátim? to čo je? no neviem ako to spraviť, aby to bolo logické a v súlade so zákonom...poraďte prosím...Ďakujem

Maria Pavlikova
65-odstupne

Nie je to celé zlé, len treba ísť krok po kriku v súlade so zákonom. Ak pracovný pomer končí 31. 8. 2022, predsa už teraz viete, že končí. Veď uvediete dátum odkedy je miesto voľné. Učitelia zväčša vedia, že školský rok začína 1. 9. Ak si prečítate moje odpovede na túto tému, dozviete sa aj o dohode o vrátenie odstupného aj o viacerých postupnostiach, ktoré budú logické.

Maria Pavlikova
Dôchodca pri dovŕšení 65 rokov

Vaše riešenie je v súlade so zákonom, ale veľmi svojské. Vyplatenie odstupného sa vložilo do zákona č. 138/2019 Z. z. od 1. 1. 2022 zrejme za účelom, aby sa vyplácalo. Vysvetlite Vášmu zamestnancovi, že pri skončení pracovného pomeru do 31. 8. 2022 bude mať nárok na odstupné, ale nový pracovný pomer s ním neuzavriete. Ak uzavriete nový pracovný pomer na dobu určitú, nárok na odstupné mu nevznikne ani teraz ani potom. Na stránke MŠVVaŠ SR je aplikačná pomôcka ku skončeniu pracovného pomeru so 65 ročným pedagogickým zamestnancom alebo 65 ročným odborným zamestnancom.

Karlovka
Dôchodca po dovršení 65 rokov

Dobrý deň
Prosím o informáciu, či sme postupovali správne na základe zákona 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Pracovníčka mala uzatvorený pracovný pomer v r. 2010. Pracovný pomer je na dobu neurčitú.
Pracovníčka mala v roku 2020 vek 73 rokov.
Na základe tohto zákona sme jej pracovný pomer, ktorý mal skončiť 31.8.2020 predlžili na dobu určitú do 31.8.2021.
Ďalej, na základe toho, že sme s pracovníčkou nechceli ukončiť pracovný pomer, sme v roku 2021 predĺžili pracovnú zmluvu do 31.8.2022.
Odstupné ani odchodné vyplatené nebolo.
Prosím o odpoveď v prípade ukončenia pracovného pomeru, či má zamestnankyňa nárok na odstupné nakoľko sme jej zmenili pracovný pomer na dobu určitú.

Maria Pavlikova
Dôchodca po dovŕšení 65 rokov

Nepostupovali ste celkom v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. kde je uvedené, že pracovný pomer sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. 31. 8. 2021 ste mali skončiť pracovný pomer a vyplatiť odchodné. Následne ste mohli uzatvoriť nový pracovný pomer v súlade s § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. Pracovný pomer zo zákona ste mali ukončiť bez ohľadu na to, či ste chceli alebo nechceli. § 82 ods. 7 nie je v zákone č. 138/2019 Z. z. iba náhodou.

Alena Černotová
Dôchodca nad 65 rokov - odstupné

Dobrý deň aj my máme zamestnanca, ktorému sme predlžili formou dodatku k pracovnej zmluve
PP v čase, keď už mal 65 rokov. Uvedený zamestnanec mal končiť k 31.8.2020. Na stránke www.minedu.sk bola v tom čase uverejnená Pomôcka pre aplikačnú prax /2019-15427:2-B2001/ zo dňa 30.09.2019, podľa ktorej zamestnanec nemusí nutne skončiť k 31. augustu 2020. Zamestnanec a zamestnávateľ sa môžu dohodnúť na predlžení pracovného pomeru vypracovaním písomného dodatku k existujúcej pracovnej zmluve bez prerušenia trvania pracovného pomeru. Rozumiem tomu dobre, že keď že sme tak postupovali stratil zamestnanec nárok na odstupné? Ďakujem za odpoveď.

GABIKAGABIKA
ODPOVEĎ NA OTÁZKU

DObrý deň, chcem sa opýtať, či ste dostalii odpoveď na túto otázku, lebo ju neviem nájsť a riešime podobný problém, kde sme tiež s pedagogickým zamestnancom uzavreli dodatok.

Lubica16
Inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,
prosím Vás o usmernenie priznania príplatku za inovačné vzdelávanie.
Učiteľ ukončil inovačné vzdelávanie dňa 26. 6. 2020 v rozsahu 96 hodín a pridelením 22 kreditov. Do toho dňa nemal žiadne kredity podľa predpisov do 1.9.2019. Ak sa vzdelávanie začalo do 31. 8. 2019 mali sme mu priznať 3% príplatok za profesijný rozvoj na základe jeho písomnej žiadosti?
Tento istý zamestnanec 24.1.2022 priniesol ďalšie osvedčenie o ukončení inovačného vzdelávania v rozsahu 25 hodín. Ovplyvní toto ďalšie vzdelávanie %príplatku?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Inovačné vzdelávanie

Za inovačné vzdelávanie, ktoré ukončil Váš zamestnanec 26. 6. 2020 ste mu mali priznať príplatok za profesijný rozvoj podľa § 14e ods. 1 písm. d) zákona č. 553/2003 Z. z. vo výške 3 % z platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený, a to od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po podaní žiadosti. Za inovačné vzdelávanie v rozsahu 25 hodín sa príplatok neposkytuje. O spočítavaní hodín sa informujte na MŠVVaŠ SR, pretože zákon nič také neumožňuje.

KR
Dôchodca pri dovršení 65 rokov

Dobrý deň!
Som pedagogická zamestnankyňa, na dobu neurčitú.
Dňa 28.10.2022 dovŕšim vek 65 rokov.
Otázka:
1. Či sa bude na mňa týkať skončenie pracovného pomeru podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z.z. ku dňu 28.10.2022?
A či mi bude patriť odchodné aj odstupné?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Dôchodca pri dovršení 65 rokov

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. pracovný pomer pedagogického zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Vo Vašom prípade možno skončiť pracovný pomer najskôr 28. 10. 2022 a najneskôr 31. 8. 2023. Pri skončení pracovného pomeru Vám patrí odstupné aj odchodné.

r.sladekova
Dôchodca - zastupovanie počas MD

Dobrý deň, máme zamestnaného dôchodcu, ktorý k 31 8 2020 mal ukončenú pracovnú zmluvu, ako 65 ročný dôchodca mal vyplatené odchodné do starobného dôchodku, následne s ním bol uzatvorený pracovný pomer od 1.9.2020 do 31.8.2021 a opätovné predĺženie od 1.9.2021 do 31.8.2022, týmto dňom by s ním mal byť ukončený pracovný pomer, ale naša škola by ho ešte potrebovala na zastupovanie počas MD - je toto možné, aby pracoval na pracovnú zmluvu?

Maria Pavlikova
Dôchodca - zastupovanie počas MD

Je to možné a je to v súlade so Zákonníkom práce, ale musíte si uvedomiť, že § 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. .z bol prijatý z nejakého dôvodu a s nejakým cieľom.