2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
KR
Dôchodca pri dovŕšení 65 rokov

Dobrý deň, pani Pavlíková!
Obraciam sa na Vás s prosbou o poskytnutie informácií ohľadom môjho pedagogického zamestnanca. Kolegyňa v októbri 2022 dovŕšila 65. rok a z toho dôvodu v máji 2023 jej plánujeme dať výpoveď, ktorá by mala začať plynúť od 1. júna 2023. Spolu s tým má nárok na odstupné a odchodné. Naša škola je plnoorganizovaná ZŠ s právnou subjektivitou. Zamestnankyňa odpracovala na našej škole 12 rokov.
Nakoľko by sme ju chceli zamestnať aj naďalej v budúcom šk. roku, musíme riešiť otázku, či v tomto prípade nebude musieť vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť. Zákon však uvedie aj určité výnimky, keď túto povinnosť zamestnanec nemá. Žiaľ, nepodarilo sa nám doteraz zistiť, za akých podmienok sa môže zamestnanec dohodnúť so zamestnávateľom tak, aby nemal povinnosť vrátiť vyplatené odstupné.

(4) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému
zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím
času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho
pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak. Pomerná časť odstupného sa určí
podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času
vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

Prosím, poraďte nám, ako máme postupovať v tomto prípade, aby sme sa vyhli prípadným problémom, tak škola, ako aj naša zamestnankyňa.

Za informácie a za pomoc Vám vopred veľmi pekne ďakujeme.

Maria Pavlikova
Dôchodca pri dovŕšení 65 rokov

Dobrý deň,
znenie uvedeného paragrafu poznám. Ani ja si neviem predstaviť ako v rozpočtovej organizácii vyplatíte odstupné a potom ho budete pýtať späť alebo sa dohodnete, že ho pýtať nebudete. Myslím, že odstupné bolo naformulované nedopatrením alebo ... Napíšem, čo viem. Nebudete dávať výpoveď, lebo nemáte výpovedný dôvod podľa Zákonníka práce. Najprv je potrebné oboznámiť zamestnanca so situáciou a potom pedagogickému zamestnancovi písomne oznámite, že jeho pracovný pomer skončí v súlade s 82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. k 31. 8. 2023 alebo aj v inom termíne, na ktorom sa dohodnete. Všetko záleží od komunikácie a vzťahov na pracovisku. Ja by som pracovný pomer skončila 30. 6. 2023, preplatila dovolenku, vyplatila odchodné a v rámci spomínanej dohody a odstupné znížené o dva mesiace prerušenia pracovného pomeru. Ja nerobím právne poradenstvo, tak si z toho vyberte len to, čo by mohlo byť priechodné u Vás. Za zamestnankyňu neviem povedať ako to príjme, ale zamestnávateľ nič neporušil z finančného hľadiska.