3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Mária Krátka
Dôchodok

Pracujem 32 rokov v tej istej škole.V auguste mi vzniká nárok na starobný dôchodok, ale chcela som ešte pracovať.Pre zlú situáciu v škole(nízke úväzky učiteľov, i môj a hodiny mimo mojej kvalifikácie, čím by som klesla z 12-tej platovej triedy do 9-tej),sa v máji riaditeľ so mnou dohodol, že odídem do dôchodku dohodou z uvedeného dôvodu a dohodli sme sa na odstupnom 5 násobku priemerného platu podľa Zákonníka práce.
Má právo riaditeľ mi znížiť odstupné z dôvodu "nedostatku finančných prostriedkov," alebo musí rešpektovať zákon?

Má právo riaditeľ rok vyplácať učiteľovi nižší funkčný plat ako má uvedený v platovom dekréte bez akéhokoľvek vysvetlenia? Ak zmení funkčný plat v priebehu roka, je povinný zmeniť i plat. dekrét?
Ďakujem za skorú odpoveď.

Mária Krátka
odpoveď

Prosím o skorú odpoveď.

Maria Pavlikova
Dôchodok

Ak dochádza k organizačnej zmene - zníženie počtu zamestnancov, tak zamestnanec, ktorý sa stal nasdbytočný má nárok na vyplatenie odstupného podľa Zákonníka práce. Je to zákonný nárok, nie je potrebná žiadna dohoda. Samozrejme, že riaditeľ je povinný rešpektovať zákon. Plat sa zamestnancovi vypláca taký, aký má uvedený v oznámení o výške a zložení funkčného platu. Nie je potrebné žiadne vysvetlenie - vypláca sa. Ak sa zmení funkčný plat v priebehu roka, zamestnancovi sa to oznámi novým oznámením o výške a zložení funkčného platu