4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
paolo
Dohoda o pracovnej činnosti

Dobrý deň! Som učiteľom 13 rokov na Základnej škole, kde učím momentálne náboženskú výchovu a dejepis. Vždy som bol zamestnaný na dohodu o pracovnej činnosti, lebo mám aj hlavný pracovný pomer. Dojednaná odmena v tomto roku je 6,20 €/hod. (a to mi zodpovedná osoba povedal, že mi tam prihodili 0,20 € tento rok :-D ). Pritom na škole zastupujem, keď niekto chýba a mám celodenný dozor jeden deň na prvom stupni. Nemá byť táto čiastka ceny práce vypočítaná z tabuliek, ktorými sa má riadiť odmeňovanie pracovníkov v školstve? Môže byť človek zamestnaný na Dohodohu o pracovnej činnosti toľko rokov? Ďakujem.

Maria Pavlikova
Dohoda o pracovnej činnosti

Predpokladám, že dohodu o pracovnej činnosti Vám vystavujú každý rok novú. Vy ju každý rok podpíšete. Vzťahy na pracovisku a organizáciu práce ja na portáli neriešim.

paolo
paolo

Ďakujem Vám za Váš čas a odpoveď. Chcel by som sa však spýtať nie na organizáciu práce a vzťahy, ale na právo zamestnanca. Podľa čoho má byť odmeňovaný pedagogický zamestnanec? Je na to zákon a tabuľky, myslím. Nemá byť aj pri menšom počte hodín zaradený do prac. triedy a aj podľa odpracovaných rokov? Nemalo by to byť podľa zákona odmena rovnaká aj pri Dohode o prac. činnosti? Veľmi pekne Vám ešte raz ďakujem za pomoc!

Dohoda o prac. činnosti

Na dohodárov sa viaceré §§§ zákona o pedagogických zamestnancoch nevzťahujú.
Podľa § 2 ods. 5 zákona č. 138/2019:

Na pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý vykonáva pracovnú činnosť
na základe dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, sa nevzťahujú § 11 ods. 1
písm. a), § 28 až 39, § 40 až 70 a § 79.

Teda u pedag. zamestnanca na dohodu neplatí, že
- vyžadovaným stupňom vzdelania je pre učiteľa ZŠ, SŠ atď vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa;
- neplatí, že pedagóg sa zaraďuje do kariérového stupňa s tarifou podľa tabuľky platových taríf;
- neplatia kariérové pozície ani zákonný nárok na profesijný rozvoj atď

Podľa § 223 ods. 1 Zákonníka práce dohody o pracovnej činnosti môže zamestnávateľ uzatvárať výnimočne, ak ide o príležitostnú činnosť vymedzenú druhom práce.