2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
alina
Dohoda o vykonaní práce

Učiteľ a THP zamestnanec(účtovník) majú TPP a zároveň uzatvorenú dohodu o vykonaní práce (DoVP) u toho istého zamestnávateľa. DoVP je na 112,5h a 140 h v čase január-máj 2016 na spracovanie projektu Erasmus. Má zamestnávateľ povinnosť osobitne sledovať fond pracovného času (dochádzku) pri TPP a osobitne na DoVP? Alebo DoVP sa počítajú do FPČ trvalého pracovného pomeru?
Vopred ďakujem

Maria Pavlikova
Dohoda o vykonaní práce

Alebo DoVP sa počítajú do FPČ trvalého pracovného pomeru? Máte na mysli, že hodiny, ktoré má odpracovať na dohodu o vykonaní práce nemusí odpracovať, projekt Erasmus stihne spracovať aj cez TPP ? Nie, nemôže to tak byť. Hodiny, ktoré má určené odpracovať na dohodu o vykonaní práce, odpracuje nad fond pracovného času určeného pre TPP. Samozrejme, že to musí byť v inom čase a musí sa viesť osobitná evidencia odpracovaného času na dohodu.