2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
OU
Dohoda o zmene PZ a odchodné

Dobrý deň, pani Pavlíková,
neviem, či sme urobili správne, ak sme vyplatili odchodné zamestnancovi, ktorý dovŕšil 65 rokov veku v minulom školskom roku, je poberateľom starobného dôchodku, ak iba urobili dohodu o zmene pracovnej zmluvy na dobu určitú?
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Dohoda o zmene PZ a odchodné

Pri odpovediach na otázky o skončení pracovného pomeru s pedagogickými zamestnancami, ktorí dovŕšili vek 65 rokov vždy zdôrazňujem, že v § 82 ods. 7 zákona č. 138/201 Z. z. je jasne uvedené, že pracovný pomer sa skončí .... Na tomto portáli ma presviedčate, že to možno riešiť aj dohodou o zmene pracovnej zmluvy na dobu určitú. Pracovný pomer u Vás kontinuálne pokračuje, tak aké odchodné, ktoré sa v súlade s § 76a Zákonníka práce vypláca pri prvom skončení pracovného pomeru. Pravdepodobne ste, z môjho pohľadu, neurobili správne, keď ste počas pracovného pomeru vyplatili odchodné. Treba dbať na to, aby o dva roky ste nevyplatili odchodné znova.