3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
kuracinova
Doktorandské štúdium

Učiteľka s aprobáciou slovenský jazyk - nemecký jazyk, ktorá vyučuje uvedené predmety na plný úväzok na gymnáziu, ukončila doktorandské štúdium obhajobou dizertačnej práce v študijnom programe marketingová komunikácia, v študijnom odbore masmediálne štúdia. Môžem jej toto štúdium uznať za 2. atestáciu? 1. atestáciu má.
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Doktorandské štúdium

Podľa § 27 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Či a ako súvisí odbor masmediálne štúdia s vyučovaaním slovenského a nemeckého jazyka ja posúdiť nedokážem.

kuracinova
Ďakujem za odpoveď.

Ďakujem za odpoveď.