1 príspevok / 0 nový
Zuzana Grosova
doktorandské štúdium a prax

Dobrý deň, rada by som Vás poprosila o ujasnenie vo veci, či sa interné doktorandské štúdium a počas neho vykonávaná pedagogická prax započítava do výsledných rokov praxe, ktoré si môžem uplatniť ako učiteľ 2. stupňa ZŠ......?
Mám vyštudovanú Fakultu chemickej a potravinárskej Technológie STU Bratislava, a DPŠ. Tiež som absolvovala 3,5 roka interného doktorandského štúdia na tej istej fakulte. V súčasnosti učím chémiu, techniku na 2. stupni ZŠ od apríla 2021. Teraz v decembri 2022 som ukončila adaptačné vzdelávania a od januára 2023 mám byť zaradená do kariérového stupňa samostatný pedag. zamestnanec.
Ďakujem za odpoveď.