1 príspevok / 0 nový
VP
Dokumentácia integrovaných

Máme integrovaného žiaka s mentálnym postihnutím variant A v bežnej triede. Majú mať žiaci v tejto triede jednu triednu knihu spoločnú, alebo integrovaný žiak bude mať inú triednu knihu? Ak majú mať spoločnú, ako do nej zapisovať - zapísať dve učivá sa nezmestia. Zisťovali sme to už na rôznych miestach, ale všade odpovedajú inak. Kde je pravda? Ďakujem.