3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Dopĺňanie úväzku učiteľa strednej školy v kategórii MOV

Dobrý deň, veľmi pekne Vás prosím o odborné usmernenie. Máme učiteľa strednej školy , ktorý vyučuje odborné drevárske predmety. Má vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore Technológia dreva ( štátna skúška z Náuka o dreve, Obrábanie a delenie drevných materiálov, Hydroterm. úpravy dreva). Má doplnkové pedagogické vzdelanie na výučbu odborných predmetov ( uznané ako I. kvalifikačná skúška) a urobenú 2. atestáciu ako učiteľ strednej školy. Pedagogickú prax má vyše 15 rokov.
My pre tohoto pedagóga máme len 4 drevárske hodiny a ostatné mimo jeho odbornosť. Museli by sme sme ho preradiť do 6 platovej triedy ako nespĺňajúceho požiadavku odbornosti v rozsahu 10 hodín.
Mohli by sme tomuto učiteľovi doplniť úväzok v kategórii MOV pre drevársky odbor v rozsahu 7 hodín, ktoré by odučil ako kvalifikovaný a odborne ( hoci má DPŠ pre kategóriu učiteľ a nie MOV)? Mohol by s takto doplneným úväzkom ostať zaradený ako kvalifikovaný učiteľ s II. atestáciou? Mal by 15 hodín v kategórii učiteľ, z toho 4 odborne a 7 hodín v kategórii MOV plne odborných.
Pani Pavlíková, neviem či som dosť zrozumiteľná, ospravedlňujem sa, no neviem to lepšie popísať.

Maria Pavlikova
Dopĺňanie úväzku učiteľa strednej školy v kategórii MOV

Napísali ste to zrozumiteľne. Ja by som tiež využila dopĺňanie úväzku. Ako učiteľ bude učiť kvalifikovane a aj MOV bude kvalifikovaný. Dopĺňanie úväzku sa využíva hlavne vtedy, keď by napr. ako MOV nebol kvalifikovaný. V tomto prípade dve pracovné zmluvy by mali za následok neuznanie druhej atestácie pre MOV a vyžadovala by sa DPŠ pre majstra odbornej výchovy. Dúfam, že uvažujeme obidve správne.

personalista
Dopĺňanie úväzku učiteľa strednej školy v kategórii MOV

Pani Pavliková, veľmi pekne Vám ďakujem.