2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Marta1953
Dopĺňanie úväzku učiteľa ZŠ v ŠKD

Dobrý deň, prosila by som o informáciu ohľadom prepočítavania hodín pri dopĺňaní úväzku učiteľa ZŠ v ŠKD. Ešte stále platí, že 3 hodiny priamej výchovnej činnosti v ŠKD sa počítajú za 2 hodiny priamej vyučovacej činnosti v škole?

ala99
Prepočítavanie úväzku

Dobrý deň, nie neplatí . Od 1.9.2015 sa hodiny neprepočítavajú. Tým, že je doplnenie úväzku obsiahnuté v zákone 317/2009 v znení neskorších predpisov/zákon 188/2015 z 30.06.2015/ má v právnom poriadku §7 ods.8 vyššiu právnu normu ako §5 NV 422/2009 Z.z.
Účinnosťou §7 ods.8 sa právna úprava obsiahnutá v §5 NV stáva neaplikovateľná v praxi, neprihliada sa na ňu.
Prepočet je 1:1. Ako u učiteľov, tak aj u vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy