2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti

Dobrý deň,
chcela by som sa spýtať akým spôsobom si môžem doplniť špeciálnopedagogickú spôsobilosť, aby som mohla pracovať ako vychovávateľka. Mám úplné stredné odborné vzdelanie v odbore sociálno právna činnosť ukončené záverečnou maturitnou skúškou. Tiež mi nie je dosť jasné , či toto vzdelanie zodpovedá kvalifikačným predpokladom uvedeným vo vyhláške MŠ SR č.437/2009, príloha č. 1, časť XIV, ktorý sa odvoláva na časť XIII, písm. D a tiež sa chcem spýtať, či ma môže zamestnávateľ prijať na miesto vychovávateľa s tým, že si v najbližšej dobe špeciálnopedagogickú spôsobilosť doplním. Budem veľmi rada, keď mi niekto bližšie objasní túto problematiku. Ďakujem

raabe
odpoveď

Z textu otázky vyplýva, že autorka otázky nespĺňa ani „pedagogickú spôsobilosť“ ani „špeciálnopedagogickú spôsobilosť“. Keďže nespĺňate ani požiadavku stupňa vzdelania podľa § 7 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. získanie vysokoškolského vzdelania II. stupňa, nespĺňate ani kvalifikačné predpoklady pre výkon činnosti odborného zamestnanca.

Odpoveď na Vašu otázku, či Vás môže zamestnávateľ prijať ako vychovávateľku nájdete v ustanovení § 8 a § 60 citovaného zákona. Nakoľko ste požadovaný stupeň vzdelania získali v inom než požadovanom odbore vzdelania, ustanovenie § 60 ods. 2 a 3 Vás zaväzuje najneskôr do 4 rokov od vzniku pracovného pomeru ako pedagogický zamestnanec získať „pedagogickú spôsobilosť“ a najneskôr do 7 rokov od vzniku pracovného pomeru ako pedagogický zamestnanec získať „špeciálnopedagogickú spôsobilosť“.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír