1 príspevok / 0 nový
Dudzakova
doplnený uväzok

Dostala som doplnenie k uväzku, ktoré tvoria hodiny v externom štúdiu. Tie sa vsak prepočítavajú koeficientom napr. 0,25, ciže na jednu hodinu riadneho vyučovania potrebujem odučiť 4 hodiny externého štúdia. Zaujíma ma, či sa tieto hodiny musia prepočítavať takýmto spôsobom.
Presnejšie povedané, aby som mala doplnených 6 hodín do úväzku, musím odučiť minimálne 12 až 18 hodín. Môžem sa opýtať, či má niekto podobnú skúsenosť?