2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Doplnkové pedagogické štúdium-Uznanie náhrady prvej a druhej atestácie

Mám úplné stredné odborné vzdelanie ukončené s maturitou,vučený v odbore,
doplnkové pedagogické štúdium a 20 ročnú pedagogickú prax.
Zaujímalo by ma či mi uzná prvá kvlifikačná skúška alebo nie a aké by malo byť zaradenie do platovej triedy?
Za odpoved dakujem.
Tomáš.

raabe
odpoveď

Podľa vyhlášky MŠ SR č. 41/1996 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov mohol I. kvalifikačnú skúšku získať len pedagogický zamestnanec , ktorý získal druhý stupeň vysokoškolského vzdelania. Z uvedeného dôvodu sa pýtajúceho sa nevzťahuje ustanovenie § 61 ods.7 zákona č. 317/2009 Z. z. a nemôže byť považovaný za pedagogického zamestnanca s I. atestáciou.

Citovaný zákon mu však už umožňuje I. atestáciu získať, ak získa najmenej 30 kreditov a absolvuje prípravné atestačné vzdelávanie alebo získa najmenej 60 kreditov a nemusí absolvovať prípravné atestačné vzdelávanie a vykoná I.atestáciu, pričom si nemusí zvyšovať stupeň vzdelania.

Odpovedal: Mgr. Zdenko Krajčír