11 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
silvia.kordosova
doplňujúce pedagogické štúdium

Dobrý deň.

Poprosila by som Vás o informáciu ohľadne doplňujúce pedagogického štúdia. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, odbor - politológia. Ak by som si urobila všeobecnú štátnu skúšku z anglického jazyka, úroveň C2, mohla by som sa na základe tejto štátnej skúšky prihlásiť na doplňujúce pedagogické štúdium? V budúcnosti by som mala záujem o výkon povolania - učiteľka anglického jazyka. Vopred ďakujem za poskytnuté informácie.

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium

Kvalifikačné predpoklady na výchovno-vzdelávaciu činnosť učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 1. Pre učiteľov základnej školy v časti III. a V., pre učiteľov strednej školy v časti VII. a VIII. Podľa v súčasnosti platnej vyhlášky na činnosť učiteľky cudzieho jazyka je plnením kvalifikačného predpokladu aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a štátna jazyková skúška bez doplňujúceho pedagogického štúdia. Pre ZŠ úroveň základná a všeobecná, pre SŠ úroveň všeobecná. Na základe štátnej skúšky sa nemáte prečo hlásiť na doplňujúce pedagogické štúdium. To môžete absolvovať hocikedy, ak chcete získať pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie politológie. DPŠ na vyučovanie cudzieho jazyka nezískate.

Majkl1989
Doplňujúce pedagogické štúdium - geografia

Dobrý deň mám otázku. Mám 2. VŠ stupeň odbor Geografia. Nie je to ale pedagogický smer. Stačí mi základné DPŠ na učenie na ZŠ 2. stupeň alebo mi treba aj to rozširujúce DPŠ.

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium - geografia

Odbornú spôsobilosť na vyučovanie predmetu geografia spĺňate, musíte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium na jeho vyučovanie, teda didaktiku vyučovania geografie. Rozširujúci modul nie je potrebný.

Majkl1989
Doplňujúce pedagogické štúdium - geografia

Ďakujem za odpoveď. Takže to DPŠ si mozem urobit vlastne na hociakej VŠ ktorá ponúka DPŠ za 1 rok ak tomu spravne rozumiem? Lebo 2 rok je vlastne uz to rozširujúce štúdium

Maria Pavlikova
Doplňujúce pedagogické štúdium - geografia

Doplňujúce pedagogické štúdium je potrebné absolvovať na tej vysokej škole, kde ste získali odbornú spôsobilosť. Kvalifikačné vzdelávanie je uvedené v § 43 zákona č. 138/2019 Z. z. a delí sa na doplňujúce pedagogické štúdium (§ 44), na základe ktorého získate pedagogickú spôsobilosť a rozširujúce štúdium v ( § 45) ktorým získate kvalifikáciu napr. na iný aprobačný predmet alebo inú kategóriu. Rozširujúci modul DPŠ je zase niečo iné.

Zuzana 34
Pedagogický asistent

Dobrý deň, mám vyštudovanú SŠ s maturitou nepedagogický smer, VŠ sociálna práca Mgr. a následne na to PhDr. Začala som pracovať v školstve a práca s deťmi ma veľmi baví.
Moja otázka : aby som mohla pôsobiť ako kvalifikovaný pedag. asistent stačí ak absolvujem DPŠ 2 roky? Ak nie, ako by som mala postupovať na kvalifikáciu pedag. asistenta?

Ďakujem pekne.

Maria Pavlikova
Pedagogický asistent

Na Vašu otázku som Vám odpovedala v marci 2021. Nič sa nemení - ak chcete pracovať ako pedagogický zamestnanec musíte absolvovať doplňujúce pedagogické štúdium. Jeho zameranie si určíte podľa toho, v ktorej kategórii chcete pracovať.

Monika75
DPŠ

Dobrý deň,
v r.1999 som ukončila štúdium na EBF UK Bratislava s titulom Mgr., zároveň som získala Vysvedčenie o pedagogickej spôsobilosti podľa vyhlášky MŠ SSR č.68/1985 Zb. z 18. júla 1985 špecializácia: náboženstvo.
Počas vysokoškolského štúdia som absolvovala 6 semestrov (katechetika, školská pedagogika I a školská pedagogika II). V r. 2014 som vykonala prvú atestáciu podľa § 50 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch. Od absolvovania vysokej školy som vyučovala náboženskú výchovu na 1. a 2. stupni ZŠ a stredných školách.
V šk. roku 2020/21 som začala učiť ako učiteľka na 1. stupni ZŠ a táto práca ma napĺňa, preto sa chcem spýtať, aký druh doplnkového pedagogického štúdia by som si mala dorobiť, aby som mohla učiť aj ďalej.
Ďakujem

Maria Pavlikova
DPŠ

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov prvého stupňa základných škôl sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., príloha č. 1., 1. diel, II. časť. Vo Vašom prípade žiadna DPŠ neprichádza do úvahy, potrebujete rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky, pretože kvalifikovaná učiteľka ste, ale v iných predmetoch.

Michaela Sedliaková
Ďalšie štúdium

Dobrý deň,
v roku 2019 som ukončila II. stupeň štúdia (Mgr.) v odbore špeciálna pedagogika na UK v BA
Keby som v budúcnosti chcela učiť na 1. stupni ZŠ, stačí mi dorobiť len rozširujúce štúdium primárnej pedagogiky alebo potrebujem aj doplňujúce pedagogické štúdium?

Špeciálnu pedagogiku som ukončila štátnicovými predmetmi:
-Špeciálna pedagogika a výchovná rehabilitácia postihnutých
-Špeciálnopedagogická diagnostika a prognostika
-Školská logopédia a individuálna logopedická intervencia v špeciálnych školách
-Inkluzívne vzdelávanie a edukácia postihnutých
-Pedagogika mentálne postihnutých a edukácia mentálne postihnutých
-Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených a edukácia telesne postihnutých,
chorých a zdravotne oslabených

V rámci posledných dvoch štátnicových predmetov sme mali aj didaktiky.

Vopred ďakujem za odpoveď.