3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Kamilka66
Dotaz

Mám vysokoškolské vzdelanie - učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov- pedagogika – vychovávateľstvo

Štátna skúška: zo všeobecnej pedagogiky,
z psychológie,
z teórie výchovy mimo vyučovania a sociálnej výchovy

Možnosti vyučovania predmetov: pedagogika, psychológia, výchova k manželstvu
a rodičovstvu, sociálna výchova
Počas štúdia na vysokej škole som absolvovala množstvo skúšok počnúc biológiou a fyziológiou človeka, cez všeobecnú psychológiu, vývinovú psychológiu, sociálnu psychológiu, pedagogickú psychológiu, psychológiu osobnosti, psychológiu výchovy, pedagogickú diagnostiku, poradenskú psychológiu, psychológiu výchovy.

Na základe štátnej skúšky a listu z Ministerstva školstva a vedy SR z roku 1995 mi bolo potvrdené učiteľstvo psychológie a vyššie uvedených predmetov.
V roku 2002 som vykonala Štátnu rigoróznu skúšku - v študijnom odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika a bol mi priznaný priznaný akademický titul doktor pedagogiky PaedDr.
V rokoch 2002- 2006 som absolvovala dvojročné špecializačno inovačné štúdium- Výchovný poradca v podmienkach školy, kde hlavným predmetom bola psychológia- získanie zručností na prácu so žiakmi na strednej škole.
Na škole učím psychológiu prace a sociálnu komunikáciu,v ktorej kde 80 percent obsahu učiva tvori psych. osobnosti, soc. psychológia a psychológia práce. Okrem štátnice z psychológie mám aj štátnicu z teórie výchovy mimo vyučovania a sociálnej výchovy.
Väčšiu časť úväzku momentálne mám zo sociálnej komunikácie, tak si len chcem potvrdiť, že moja kvalifikovanosť na daný predmet s ohľadom na moje vzdelanie, je v poriadku, kedže samostatný neexistuje a na MPC mi bolo povedané, že ho na všetkých školách odborne učia psychológovia a žiadne štúdium soc. komunikácie mpc nerobia.
Vopred ďakujem za odpoveď.

evaz
Prosba

Dobrý deň, pri čítaní príspevkov som zistila, že som absolventkou rovnakého študijného odboru ako Vy, štátnu skúšku mám z pedagogiky a psychológie (uvedené na vysvedčení). Veľmi ma potešilo, že Vám ministerstvo uznalo možnosť kvalifikovane vyučovať psychológiu. Mohla by som Vás poprosiť či by ste mi nemohli poskytnúť fotokópiu listu z ministerstva školstva, ktorá túto skutočnosť potvrdzuje. Rada Vám poskytnem kontaktný email.

evaz
Kvalifikované vyučovanie psychológie

Dobrý deň,
na základe príspevku od Kamilky 66 by som Vás chcela poprosiť o radu či som kvalifikovaná na vyučovanie predmetu psychológia, ak som absolventkou učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov pedagogika a vychovávateľstvo. Štátne záverečné skúšky mám z pedagogiky, psychológie a sociológie výchovy. Na vysvedčení mám uvedené predmety pedagogika a psychológia.
Ďakujem