3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
IvanaSOSdrev
DPŠ

Dobrý deň,
chcela by som sa vás opýtať, máme zamestnanca (učiteľa odborných (drevárskych) predmetov), ktorý si bude musieť začať robiť DPŠ od septembra 2023, pretože mu už začne plynúť lehota do 2 rokov začať DPŠ, keďže má vyštudovaný neučiteľský odbor drevárstvo.
Má ukončené aj vzdelanie III. stupňa v odbore drevárske inžinierstvo.
Momentálne si hľadá školu, na ktorej by si mohol začať robiť DPŠ so zameraním na drevárstvo alebo technológia spracovania dreva. Avšak zatiaľ sa mu nepodarilo nájsť takú školu, kde by si mohol robiť DPŠ s takýmto zameraním. Čo v prípade ak takú školu do 09/2023 nenájde ? sme povinní ho preradiť do nižšej pracovnej triedy 6 bez kariérových stupňov ?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
DPŠ

Dobrý deň,
zákon nerieši, či pedagogický nejakú školu nájde alebo nenájde. Na svojej pôvodnej vysokej škole sa DPŠ nedá absolvovať ? Vášmu zamestnancovi plynie lehota podľa § 83 ods. 1 a ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. To znenie paragrafu, ktoré uvádzate, je od 1. 9. 2019 nahradené uvedeným paragrafom a znie, že pedagogický zamestnanec je povinný splniť kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti najneskôr do štyroch rokov od vzniku prvého pracovného pomeru v príslušnom druhu školy, v ktorom vykonáva pracovnú činnosť. Nesledujete jeho začiatok, ani dva roky, iba koniec štvorročnej lehoty na získanie kvalifikačného predpokladu.

IvanaSOSdrev
DPŠ

Ďakujem veľmi pekne.