2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
horluc
Druhá vysoká škola

Chcela by som sa opýtať, ako je to s uznávaním druhej vysokej školy ako náhrady I. kvalifikačnej skúšky.
V roku 2008 som ukončila štúdium na vysokej škole odbor Liečebná pedagogika. A pokračovala v štúdiu učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov odbor SL- HV, ktorý som v roku 2009 ukončila.
V školstve pracujem od roku 2008, ako osobná asistentka na ZŠ. V roku 2009 som nastúpila na druhú ZŠ, kde som zamestnaná ako učiteľ Slovenského jazyka. Je možné, aby mi štúdium Liečebnej pedagogiky bolo uznané ako náhrada za I.kvalifikačnú skúšku?
Ak by som si I. kvalifikačnú skúšku urobila v odbore hudobná výchova, môže mi ju uznať aj ZUŠ, keďže pracujem aj tam.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Druhá vysoká škola

Štúdium liečebnej pedagogiky Vám nemožno uznať ako náhradu 1. kvalifikačnej skúšky v žiadnom prípade.
1. atestáciu Vám uzná zamestnávateľ podľa toho, v akej kategórii ste zaradená a v akej kategórii a podkategórii 1. atestáciu vykonáte - § 49 ods. 5 a § 27 ods. 5 písm. a) zákona č. 317/2009 Z. z.