7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Pacuchova87
dve pracovné zmluvy

Dobrý deň, prosím o Váš názor:

máme pedagogického zamestnanca, ktorý je zaradený do 7. platovej triedy, úväzok - 19 hodín ako vychovávateľ + 6 hodín si dopĺňa vyučovaním na 1. stupni - nevýchovným predmetom.

Pedagogický zamestnanec pre primárne vzdelávanie má ukončené VŠ pre 1. stupeň ZŠ r. 1989,

osvedčenie o I. kvalifikačnej skúške z r. 1998 pre učiteľa primárneho vzdelávanie.

Doteraz vykonával len činnosti učiteľa, no z dôvodu organizačných zmien bol preradený na pozíciu vychovávateľ od 09/2021.

Je v poriadku ak má takýto pedagogický zamestnanec 1 pracovnú zmluvu - 7. platová trieda, alebo by mal mať dve pracovné zmluvy? Jednu na učiteľa primárneho vzdelávania (8.plat. trieda) a druhú na vychovávateľa (7.plat. trieda)?

Ďakujem.

Maria Pavlikova
dve pracovné zmluvy

Obidve riešenia sú schodné. Ale dve pracovné zmluvy sú pre zamestnanca výhodnejšie, keďže je kvalifikovaný učiteľ a má aj atestáciu ako učiteľ.

Fabregas007
Dve zmluvy

Dobrý deň, pani Pavliková
Som učiteľ 1. stupňa ZŠ a plánujem na druhú zmluvu vykonávať funkciu školského špeciálneho pedagóga na 50% úväzok, s ukončeným rozširujúcim štúdiom.
Otázka znie, či môžem mať 2 až 3 nadčasové hodiny na prvej zmluve ako učiteľ, prípadne zastupovať za kolegov, alebo som nejak limitovaný počtom hodín? Druhá otázka je , či budem potrebovať uvádzajúceho pg. alebo odb. zamestnanca.

shakes
Učiteľka MŠ

Dobrý deň prajem
Chcela by som sa opýtať či podľa novej vyhlášky platnej od 01.09. 2023 môžem pracovať ako učiteľka v MŠ keď ma ukončenú strednú Pedagogickú akadémiu v Bratislave v odbore kultúrno-výchovný pracovník. Školu som navštevovala v rokoch 2002- 2006. V novej vyhláške som našla že mi stačí pedagogická škola. Ďalej mám titul Bc. v odbore Sociálna práca. Bola by som ako kvalifikovaná učiteľka v MŠ? Pracovala som 2 roky ako vychovatelka v školskom klube detí. V akej triede by som bola zaradená?
A keby som sa zamestnala ako asistent učiteľa kam by ma zaradili?
Ďakujem pekne za pomoc.

shakes
Učiteľka MŠ

Dobrý deň prajem
Chcela by som sa opýtať či podľa novej vyhlášky platnej od 01.09. 2023 môžem pracovať ako učiteľka v MŠ keď ma ukončenú strednú Pedagogickú akadémiu v Bratislave v odbore kultúrno-výchovný pracovník. Školu som navštevovala v rokoch 2002- 2006. V novej vyhláške som našla že mi stačí pedagogická škola. Ďalej mám titul Bc. v odbore Sociálna práca. Bola by som ako kvalifikovaná učiteľka v MŠ? Pracovala som 2 roky ako vychovatelka v školskom klube detí. V akej triede by som bola zaradená?
A keby som sa zamestnala ako asistent učiteľa kam by ma zaradili?
Ďakujem pekne za pomoc.

Daniela Luptáková
Asistent učiteľa

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa opýtať či by som mohla robiť asistenta učiteľa keď mám Bc. Sociálna práca a prax 4 roky ako učiteľka v materskej škole.
ĎAKUJEM veľmi pekne za odpoveď

Maria Pavlikova
Asistent učiteľa

Dobrý deň,
kvalifikačné predpoklady pre pedagogických asistentov sú stanovené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z., príloha č. 6. Ste kvalifikovaná podľa 4. bodu uvedenej prílohy.