DÝCHANIE – október 2018

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že náš život sa začína prvým nádychom a končí výdychom? Tému dýchanie sme si zvolili, pretože mesiac október je mesiacom zdravých pľúc. Ako sa staráme o tie naše?

Čo sme si pre Vás pripravili? Naučíte sa, ako správne dýchať, čo vydychujú ľudia a čo rastliny a tiež ako byť lepšími matematikmi.

Veríme, že októbrový kaleidoskop bude pre vás zaujímavým.

Nádych, výdych a poďme na to…

 

Tím Školského portálu

Biológia - Disimilácia

Disimilácia –  rozkladové procesy látkovej výmeny, pri ktorých sa uvoľňuje energia. Kyslík sa dostáva do rastlinného tela cez pokožku, prieduchy a lenticely. Cez deň, na svetle prebieha dýchanie aj fotosyntéza súbežne, v noci, po tme, rastliny len dýchajú. Zaujímavé je, že dýchanie rastlín je intenzívnejšie pri ich mechanickom poškodení.

Pripravili sme pre vás zaujímavý pokus zameraný práve na dýchanie rastlín.

Tematický celok:

 • Živé organizmy a ich stavba

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • · Vysvetliť základné funkcie orgánov tela kvitnúcej rastliny.

Stiahnite si dokument

Fyzika - Dýchanie

Dýchanie je samovoľný proces, zvyčajne si ho ani neuvedomujeme. Centrum dýchania je umiestnené v mozgovom kmeni, v predĺženej mieche. Nádych býva striedaný výdychom. Rýchlosť dýchania kontroluje mozog a závisí od viacerých faktorov, napríklad od koncentrácie oxidu uhličitého v krvi. Zamysleli ste sa niekedy nad tým, koľko potrebujeme vzduchu? Koľko sa ho dostane do pľúc pri nádychu a koľko odíde pri vydychovaní?

Pripravili sme pre vás experiment, pri ktorom zistíte, koľko vzduchu vydychujeme.

Tematický celok:

 • Vlastnosti plynov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Určovanie objemu kvapaliny odmerným valcom.

Medzipredmetové vzťahy:

 • Biológia: Dýchanie
 • Chémia: Vlastnosti látok

Stiahnite si dokument

Chémia - Hasené vápno, vápenné mlieko a vápenná voda

Hydroxid vápenaný alebo hasené vápno je bielou kryštalickou látkou. Patrí medzi silné zásady. Vo vode je takmer nerozpustný. Vodný roztok hydroxidu vápenatého sa nazýva vápenná voda, jeho vodná suspenzia zasa vápenné mlieko.

Čo majú spoločné s dýchaním? Uvidíte v našom experimente :)

Tematický celok:

 • Premeny látok

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Rozlíšiť reaktanty a produkty v chemických reakciách.
 • Uskutočniť podľa návodu jednoduché pokusy.

Stiahnite si dokument

Matematika - Ako správne dýchať?

Vedeli ste, že viac ako tri štvrtiny ľudí využíva len hrudné a brušné dýchanie? Preťažujú si tak bedrovú a krčnú chrbticu. Ako správne dýchať? Vdychovať treba nosom, nie ústami, Ústami by sme mali len vydychovať. Skúste si ľahnúť na chrbát, jemne pokrčte nohy. Nadýchnite sa zhlboka nosom tak, aby brucho a horná časť hrudníka smerovala vpred a spodné rebrá do strán. Pri výdychu ústami sa celý hrudník a brušná stena vracajú do pôvodného stavu.

Opísali sme vám postup správneho bránicového dýchania.

Viete, že dýchanie má vplyv na matematiku? Na úspechy v počítaní?

Tematický celok:

 • Slovné úlohy

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Riešiť jednoduché slovné úlohy.

Stiahnite si dokument

Prírodoveda - VZDUCH

Vzduch definujeme ako zmes plynov v atmosfére, na zemi sa skladá najmä z dusíka, kyslíka, argónu, oxidu uhličitého a ostatných plynov. Medzi ostatné plyny patria: neón, hélium, kryptón (áno, naozaj aj kryptón, pozn. red.), oxid siričitý, metán, vodík, oxid dusný, xenón, oxid dusičitý, jód, oxid uhoľnatý, amoniak, radón.

So vzduchom budeme pracovať aj v našom experimente a zameriame sa na niektoré z jeho vlastností.

Tematický celok:

 • Neživá príroda a skúmanie prírodných javov

Cieľom je rozvíjať kompetencie v oblasti prírodných vied, konkrétne:

 • Vedieť, že vzduch sa nachádza všade, vypĺňa priestory, ktoré sa zdajú byť prázdne.

Stiahnite si dokument