2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Erika 75
Erika

Dobrý deň prajem, chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o zodpovedanie mojich otázok ohľadom kvalifikácie. Bola by som veľmi vďačná a rada, ak by ste mi ich vedeli, prosím zodpovedať a usmerniť ma:) či by som mala potenciál uplatniť sa aj týchto postoch v rámci školstva.

Mám ukončené pomaturitné štúdium "Učiteľstvo materskej školy", neskôr Mgr. v odbore "Pedagogika" - jednoodborový smer (2015), súčasne ukončenú DPŠ - štátna skúška zo psychológie a didaktiky pedagogiky. Nasledovalo rozširujúce štúdium "Pedagogika mentálne postihnutých" (2020) so štátnymi skúškami rozšírenými o "Špeciálno-pedagogické poradenstvo" a "Individuálnu logopedickú intervenciu". Prax v školstve mám 8 rokov, najskôr ako asistent učiteľa, teraz 4. rok ako samostatný učiteľ v ŠZŠ.

Moja otázky sú nasledovné:
1. Bola by som s danými vzdelaniami kvalifikovaná aj do špeciálnej materskej školy? (pomaturitné štúdium MŠ + jednoodborová pedagogika+ štátna skúša zo psychológie v rámci DPŠ)
2. Spĺňala by som požiadavky aj na výkon profesie školského/poradenského logopéda? (štátna skúška z predmetu Individuálna logopedická intervencia)
3. Bolo by možné uznať rozširujúce štúdium PMP ako 1.atestáciu pri výkone povolania vychovávateľa v CVČ za predpokladu práce s deťmi a mládežou s mentálnym a viacnásobným postihnutím? (nakoľko viem, že v minulosti sa kolegyniam rovnaké štúdium ako 1. atestácia uznalo....)

Veľmi pekne Vám vopred ďakujem za Váš čas, ochotu a prípadnú odpoveď .

S úctou, pozdravom a prianím pekného dňa

Erika

Maria Pavlikova
Erika

Kvalifikačné predpoklady pre učiteľov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z.
1. Pre učiteľku špeciálnej materskej školy ste kvalifikovaná na úrovni úplného stredného vzdelania - príloha č. 1, 2. diel, I. časť oddiel C 1. bod.
2. Kvalifikačné predpoklady sú uvedené v prílohe č. 13. Z môjho pohľadu nie ste kvalifikovaná, ale úplne presne Vám dajú stanovisko v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, či postačuje Vaše vzdelanie.
3. Na prácu učiteľa základnej školy a vychovávateľa podľa môjho názoru nespĺňate kvalifikačné predpoklady a náhrada atestácie neprichádza do úvahy. Tie sa od 1. 9. 2009 neuznávajú.