1 príspevok / 0 nový
Peter Tóth 2
Evidencia

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať na evidenciu ostatnej činnosti súvisiacej s pvvč. Musí sa evidovať presný čas počas ktorého vykonáva pg zamestnanec ostatnú činnosť mimo pracoviska v dochádzke? Podľa národného inšpektorátu práce áno dokonca kolegyňa riaditeľka za to dostala aj pokutu. Ďakujem