8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Nicole
evidencia pracovného času učiteľov

Dobrý deň, prosila by som o usmernenie, ako sa musí v zmysle zákona 317/2009 o pracovnom čase pedagogického zamestnanca sledovať jeho denný pracovný čas. Zákonnik práce uvádza povinnosť sledovať prítomnosť pracovníka v práci v evidencii dochádzky, ktorý slúži podklad pre výplatu miezd. U pedagogického pracovníka je tento čas zložený z priamej vyučovacej povinnosti a z ostatnej činnosti, ktorú so schválením riaditeľa školy môže vykonávať aj doma. Musí si teda zapisovať zvlášť v knihe dochádzky základný odpracovaný čas, kedy učí a potom aj evidovať tú inú činnosť?, vrátene prestávky na obed? Lebo nikde som sa prakticky o tom nedočítala, a myslím, že každá škola to robí ináč. Ďakujem.
Nicola.

Maria Pavlikova
Evidencia pracovného času učiteľov

Pracovný čas učiteľov ako aj ostatných zamestnancov sa eviduje tak ako to má škola upravené v pracovnom poriadku. Pedagogický zamestnanec by do knihy dochádzky by mal zapisovať iba čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v škole. Ostatné činnosti spojené s výchovno-vzdelávacím procesom, ak ich smie vykonávať mimo miesta pracoviska, t. j. školy sa nezapisuje. Prestávku na odpočinok a jedenie, ktorý je každý zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancom sa do pracovného času nezapočítava, ale z evidencie dochádzky musí byť zrejme, že vykazuje o 30 minút viac ako je jeho priama výchovno-vzdelávacia činnosť. Nesmie sa zahrnúť do ostatných činností.

Monika Bobokova
Evidencia pracovného času v škole

Pani Pavlíková, nie je celkom tak, ako píšete. Zamestnávateľ musí viesť evidenciu celého pracovného času , teda 40 hodín, upraviť túto skutočnosť v pracovnom poriadku, Rovnako aj evidenciu práce doma. T.z ak je učiteľ v škole napr. od 7,30 do 14,30 hod .- zapíše to do knihy dochádzky, 1 hodina zostala na prácu doma - zamestnanec to môže zapisovať na samostatnom evidenčnom liste práce na doma. Samozrejme, ak zostane v škole, prácu má od 7,30 ho 15, 30 hod, teda 8 hodín denne. Inšpektorát práce kontroluje evidencie práce, ktorej rozsah je v zákonníku práce.

Norinberg
Evidencia pracovného času pedag. zam.

Súhlasím s pani Pavlíkovou - "Pracovný čas učiteľov ako aj ostatných zamestnancov sa eviduje tak ako to má škola upravené v pracovnom poriadku. Pedagogický zamestnanec do knihy dochádzky by mal zapisovať iba čas, ktorý je zamestnanec povinný odpracovať v škole. Ostatné činnosti spojené s výchovno-vzdelávacím procesom, ak ich smie vykonávať mimo miesta pracoviska, t. j. školy sa nezapisuje". A práca na doma, ako píšete ..- samostatný evidenčný list práce na doma - byrokratický papier navyše,to som ešte nepočul. Predsa každý normálny dospelý človek vie narátať do osem. A naviac, pracovný čas (práca v škole a práca na doma) sa dá rozvrhnúť rôznym spôsobom a zapracovať do prac.poriadku, či kolekt. zmluvy,len to závisí aj na tom či chce zamestnávateľ zbytočne dlho držať v práci svojho zamestnanca, keďže doma sa dá robiť oveľa lepšie. Čo tak dajme tomu rozvrhnúť prac. čas napr. po pol hodinách: 5,5+2,5 alebo 6+2 alebo 5+3..je viac možností. Vy sa za 1 hodinu pripravíte doma na ďalší vyuč. deň? No ja nie,,,a ešte ak opravujem testy z viacerých tried, aj 2 hodiny práce na doma mi je málo. Takže skúsme myslieť aj ekonomicky a nesťažovať ešte viac ako treba.

Maria Pavlikova
Norinberg

Ďakujem veľmi pekne.

jarkos
evidencia pracovného času

áno, aj my máme takúto info. zo školení. Chcela by som poprosiť, ak by sa niekto vedel vyjadriť čo sa týka tej evidencie pracovného času. Zapisuje sa len v knihe dochádzky +práca na doma, alebo sa vypisuje ešte aj napr. mesačný výkaz ako podklad pre mzdy. Ak áno , vypisuje sa len vyučovacia činnosť, alebo vôbec ako to má byť správne...?

EditPaM
Pracovný čas pedagogických zamestnancov

Dobrý deň. Učiteľ má 23 hod. úväzok týždenne. Škola má stanovené , že na pracovisku je denne 6,5 hod. a zvyšnú 1 hod. tvorí práca na doma. Ako správne určiť, koľko má byť na pracovisku učiteľ, ktorý má len 60 % úväzok, učí 14 hodín týždenne (Ut,St,Št) ? A ako to správne vykazovať v dochádzke? Ďakujem za odpoveď.

Annina
Pracovný čas PP a stravný lístok

Dobrý deň, ako je to so stravnými lístkami. Ak pri celom úväzku (22 vyučovacích hodín) napríklad podľa rozvrhu pracuje jeden deň tak, že ma len 2 vyučovacie hodiny a ostatné činnosti môže vykonávať doma. Spĺňa podľa §152 bod 2, to že odpracoval prácu viac ako 4 hodiny? Má na tento deň nárok na stravný lístok?Ďakujem.