1 príspevok / 0 nový
Tomáš Truban
Externý doktorand

Dobrý deň,

môže mať externý doktorand priamu vyučovaciu činnosť, ak mu to daná katedra navrhne? Viem, že priamu vyučovaciu činnosť popri 3.stupni studia vykonávajú interní doktorandi, no nikde sa neviem dočítať, či aj externí môžu vyučovať na akademickej pôde.
Ďakujem vopred za odpoveď.