1 príspevok / 0 nový
Potvorka248
Externý Uvádzajúci odborný pracovník

Dobrá deň. Prosím vás, akou formou máme zamestnať uvádzajúceho odborného pracovníka aby sme mu mohli vyplatiť príspevok za uvádzanie? Ak pôjde ako zamestnanec, musíme mu zaplatiť samozrejme aj základný plat. Keďže však nemôže byť našim zamestnancom, nemôžeme mu vyplatiť ten základ ale musíme vyplatiť len príspevok za uvádzanie - akou formou teda vytvoriť zmluvu? Ďakujem za pomoc