Farebný les s cestičkami

Júlová aktivita pre deti v MŠ z oblasti Matematika a práca s informáciami

Farebný les s cestičkami

Vzdelávacia oblasť

Matematika a práca s informáciami

Podoblasť

Čísla a vzťahy

Výkonové štandardy:

  • V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v skupine.
  • V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu s určeným počtom.

Úlohy:

  1. Vymaľuj oranžovou farbou chodníček, ktorým sa mala Červená Čiapočka dostať k babičke. Aký to je chodníček?
  2. Vymaľuj zelenou farbičkou toľko guľôčok, koľko je v lese ihličnatých stromov.
  3. Vymaľuje červenou farbičkou toľko guľôčok, koľko je v lese kvietkov.
  4. Vymaľuj hnedou farbičkou toľko guľôčok, koľko je v lese hríbikov.
  5. Vymaľuj modrou farbičkou toľko guľôčok, koľko je v lese listnatých stromov.
  6. Vymaľuj žltou farbičkou toľko guľôčok, koľko je v lese domčekov

Stiahnite si dokument