1 príspevok / 0 nový
Konopkova
Financovanie školstva

Dobrý deň, sme súkromné centrum voľného času a hospodárime s dotačnými prostriedkami samosprávy. Podľa zákona o rozpočtových pravidlách sme povinní pridelenú dotáciu na bežné výdavky vyčerpať do konca rozpočtového- kalendárneho roka. Vzhľadom ku skutočnosti, že nie všetky výdavky je technicky možné uhradiť do konca roku (faktúry doručené po 1.1.) je nevyhnutné v nasledujúcom rozpočtovom roku hradiť výdavky za predchádzajúci rozpočtový rok (telefóny, nájomné a pod.) Sú tieto výdavky oprávnené a považované za výdavok roku v ktorom sa skutočne uhradili?
Pre vysvetlenie: Z rozpočtu roku 2013 sme uhradili náklady roku 2012, napr. telefón za 12/2012, doručený v 1/2013, alebo nájomné z roku 2012 doručená faktúra po 1.1. a uhradené v roku 2013. Následná finančná kontrola nám uvedené výdavky vytkla.
Jedná sa o bežné výdavky nie výdavky súvisiace s nejakým projektom.
Umožňuje zákon o rozpočtových pravidlách vytvoriť dotácie na bežné výdavky ( nie dotácia zo štátneho rozpočtu, ale z vlastných príjmov samosprávy) vytvoriť finančnú rezervu na takéto výdavky, t.j. presunúť časť prostriedkov do nasledujúceho rozpočtového roku? Podľa nášho názoru nie, pretože aj preddavky (s výnimkou- energie, predplatné) je nevyhnutné vysporiadať do 31.12.

Poprosím Vás o názor. Ďakujem