1 príspevok / 0 nový
Ľuboslav Jablonský
finnancne zdroje na uvazok vychovavatela

Dobrý deň,
mám na Vás otázku ohľadom financovania úväzku vychovávateľa.

V škole máme zamestnaných dvoch vychovávateľov ( platených z prostriedkov obce – viazaných na účel ŠKD). Ich úväzky sú 100% u jedného a 80% u druhého. Chcel by som doplniť úväzok aj druhému vychovávateľovi na 100%, ale z prostriedkov určených obcou pre činnosť ŠKD to nevychádza.

Vychovávateľ má strednú pedagogickú školu. Viem, že je možné doplniť mu úväzok vyučovaním výchovných predmetov alebo činnosťou asistenta učiteľa.

1. Je možné doplniť mu úväzok z finančných (normatívnych) prostriedkov školy?
2. Ak áno, je potrebné rozdeliť platový dekrét alebo nie?
3. Existuje nejaké iné riešenie?
Ďakujem vopred za odpoveď.