2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Andrea 79
funkčé vzdelávanie

Dobrý deň prajem, zástupca riaditeľa v ZŠ spĺňa všetky požiadavky na výkonu funkcie ved.ped.zam. Má dlhodový PN od marca 2019. Osvedčenie o ukončení funkčého vzdelávanie mu bolo vydané 23.8.2012. Kedže platnosť osvedčenia má 7 rokov, počas PN mu skončila plarnosť. Od 1.2.2020 bude opäť páce schopný. Ak sa prihlási na základný modul funkčného vzdelácania vo februári, bude naďalej spĺňať požiadavku na výkon funkcie zástupcu riaditeľa? Ďakujem

Maria Pavlikova
Funkčné vzdelávanie

Platnosť funkčného vzdelávania Vášmu zástupcovi riaditeľa skončila 23. 8. 2019. Bez ohľadu na PN do uvedeného termínu mal povinnosť absolvovať funkčné inovačné vzdelávanie. Túto povinnosť nesplnil a tým pádom od 23. 8. 2019 neplnil podmienky na výkon funkcie zástupcu riaditeľa a riaditeľ mu mohol výkon funkcie zástupcu ukončiť. Ak sa vo februári prihlási na základný modul, ktorý niekedy o dva - tri roky ukončí, musí posúdiť riaditeľ, či je jedno, keď niektorý podriadený zamestnanec plní svoje povinnosti a iný nemusí. Dlhodobá PN to asi neovplyvnila, pretože na inovačné sa mal prihlásiť niekedy v roku 2018.